Správy Mestského úradu TURANY

9.8.2017

- SSE oznamuje, že 16.8.2017 v čase od 8,00 do 16,00 hod. bude prerušená dodávka elektriny na Budovateľskej ulici.

- Veterinárna ambulancia Martin-Záturčie oznamuje majiteľom psov, že bude vykonávať vakcináciu psov proti besnote :

15.8.2017 na parkovisku pri reštaurácii Kriváň od 16,00 do 18,00 hod. a 16.8.2017 na trhovom mieste na Obchodnej ulici od 16,00 do 18,00 hod.

- Oznamujeme občanom, že 10., 14, a 16.8.2017 sa na bariérovej strelnici uskutočnia ostré streľby.

 

28.7.2017

- Mestský úrad žiada občanov, aby konáre zo stromov, drevo, trávu a iný odpad nenosili ku hasičskej zbrojnici. Odpad môžete bezplatne odovzdať v zbernom dvore na Robotníckej ulici. Zberný dvor je otvorený :

Pondelok : 8,00 - 15,00 hod.

Utorok : 8,00 - 15,00 hod.

Streda : 8,00 - 18,00 hod.

Štvrtok : 8,00 - 12,00 hod.

Piatok : 8,00 - 15,00 hod.

Sobota : 9,00 - 15,00 hod.

Obed. prestávka : 12,15 - 13,00 hod.

- Lekáreň Castanea na Obchodnej ulici oznamuje, že od 31.7.2017 bude prevádzka lekárne zrušená. Pacientom bude k dispozícii lekáreň Dr. Max na ul. Krížna.

17.7.2017

- MUDr. Tokarčík oznamuje, že od 31.7. do 11.8.2017 neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať ho bude MUDr. Ľachký.

 

 

3.7.2017

- Povodie Váhu oznamuje, že od dnes až do odvolania bude zvýšená hladina vody v potoku Studenec. K zvýšeniu dôjde naraz, preto upozorňujeme občanov na nárazovú vlnu a žiadame vás, aby ste sa nezdržiavali v koryte potoka.

30.6.2017

- Slovenské elektrárne, Sučany upozorňujú občanov na zákaz vstupovať a pohybovať sa v privádzacom kanáli z Krpelian do Sučian z dôvodu vysokého nebezpečenstva poranenia osôb. Zároveň upozorňujú na zvýšený prietok vody v starom koryte Váhu počas opravy kanála.

 

 

 

 

 

25.10.2016

- Spoločnosť VKM Necpaly oznamuje, že mení čas predaja mlieka z pojazdného mliečneho automatu. Predaj sa bude uskutočňovať v stredu a sobotu (okrem sviatkov). V stredu od 17,00 do 17,15 hod. pred mestským úradom a od 17,20 do 17,30 hod. v južnej časti na Obchodnej ulici. V sobotu od 7,35 do 8,00 hod. pred mestským úradom a od 8,05 do 8,25 hod. v južnej časti. Zmena platí od 26.10.2016.