Správy Mestského úradu TURANY

 

9.10.2017

- Oznamujeme občanom, že v mesiaci október sa na bariérovej strelnici uskutočnia ostré streľby.

 

6.9.2017

- Spoločnosť VKM oznamuje, že mení čas predaja mlieka z mliečneho automatu v stredu od 17,30 do 17,45 hod. pred mestským úradom a od 17,50 do 17,55 hod. pred zdravotným strediskom na Obchodnej ulici.

 

 

28.7.2017

- Mestský úrad žiada občanov, aby konáre zo stromov, drevo, trávu a iný odpad nenosili ku hasičskej zbrojnici. Odpad môžete bezplatne odovzdať v zbernom dvore na Robotníckej ulici. Zberný dvor je otvorený :

Pondelok : 8,00 - 15,00 hod.

Utorok : 8,00 - 15,00 hod.

Streda : 8,00 - 18,00 hod.

Štvrtok : 8,00 - 12,00 hod.

Piatok : 8,00 - 15,00 hod.

Sobota : 9,00 - 15,00 hod.

Obed. prestávka : 12,15 - 13,00 hod.

- Lekáreň Castanea na Obchodnej ulici oznamuje, že od 31.7.2017 bude prevádzka lekárne zrušená. Pacientom bude k dispozícii lekáreň Dr. Max na ul. Krížna.

 

 

30.6.2017

- Slovenské elektrárne, Sučany upozorňujú občanov na zákaz vstupovať a pohybovať sa v privádzacom kanáli z Krpelian do Sučian z dôvodu vysokého nebezpečenstva poranenia osôb. Zároveň upozorňujú na zvýšený prietok vody v starom koryte Váhu počas opravy kanála.