Správy Mestského úradu TURANY

13.2.2017

- Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Martin oznamuje, že 13.2.2017 nariadila opatrenia na kontrolu chorôb zvierat v súvislosti s potvrdením ochorenia vtáčia chrípka u voľnežijúceho vtáctva. Z uvedených opatrení vyplýva povinnosť vykonať súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí. Chovatelia sú povinní zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí. Ďalej je zakázané premiestňovať hydinu alebo iné vtáky bez povolenia RVPS Martin, zákaz zhromažďovania hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí na trhoch, výstavách a zákaz vstupu cudzím osobám do chovov bez povolenia RVPS Martin. Žiadame preto chovateľov hydiny, holubov a iných vtákov o nahlásenie druhu, počtu vtákov a adresy chovu najneskôr do 15.2.2017 na adresu Mestského úradu v Turanoch, príp. mailom na turany@turany.sk alebo telefonicky 4292400.

31.1.2017

- Oznamujeme občanom, že v mesiaci február sa na bariérovej strelnici uskutočnia ostré streľby.

 

25.10.2016

- Spoločnosť VKM Necpaly oznamuje, že mení čas predaja mlieka z pojazdného mliečneho automatu. Predaj sa bude uskutočňovať v stredu a sobotu (okrem sviatkov). V stredu od 17,00 do 17,15 hod. pred mestským úradom a od 17,20 do 17,30 hod. v južnej časti na Obchodnej ulici. V sobotu od 7,35 do 8,00 hod. pred mestským úradom a od 8,05 do 8,25 hod. v južnej časti. Zmena platí od 26.10.2016.